icon
 

İlahiyatlar Arası Gençlik ÇalıştayıTürkiye’nin önemli ilahiyat fakültelerinden İstanbul’daki beş büyük ilahiyat fakülteleri olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İslami İlimler Fakültelerinden temsilci öğrenci ve akademisyen hocaların katılımlarıyla 7-8 Ekim tarihinde Marmara ilahiyat fakültesinde bir araya gelerek “İlahiyat gençliğinin birikim ve potansiyeli yüksek olmasına karşılık aktif sahada yeteri kadar rol alamaması, aldığı takdirde ise kendi kimliğiyle bir alan oluşturamaması, tüm bunların nedenleri ve çözümleri ile birlikte ne gibi faaliyetler yapabilecekleri” konulu çalıştay düzenledi ve bunun sonucunda temsilci öğrenciler tarafından çözüm önerileri sunularak ortak değerlendirme yapıldı. Yapılabilecek faaliyetler ve çözüm önerileri fakülteler tarafından onaylanarak rapor haline getirildi.

 

1.Oturum: Fırsat Eksiklikleri;
Öğrencilerin gerek kendi aralarındaki koordinasyonu gerek fakülte yönetimleriyle gerekse de akademisyen hocalarıyla olan koordinasyonun sürdürülebilir bir vizyonla aktif hale getirilmesinin gerekliliği bununla birlikte bu aktiflik için sunulan fırsatların yeterliliği konuşuldu.

 

2. Oturum: Aile ve sosyal çevrenin etkisi;
Sosyal yapılar içerisinden yetişerek gelen ilahiyat gençliğinin gerek bireysel hedefleri gerek sosyal hedeflerinin ailelerin çocuklardan beklentileri, geleneksel din algısı, köyden kente göçün ekonomik ve kültürel etkileri, farklı dini grup ve yapıların birbirleriyle çatışmacı din tasavvurları gibi birçok etken tarafından kuşatılarak bir baskı oluşturma potansiyeli ve sorunsallığı konuşuldu.

 

3.Oturum: Düşünceden Eyleme Din Algısı;
İslam dininin usuli anlamda değişmezleri ve değişkenleri üzerinde durmakla beraber ihtilaf fıkhından ziyade Îtilaf fıkhının (uzlaşım, hoşgörü) temelleri konuşuldu.

 

4.Oturum: Uluslararası İlahiyatların Tecrübe ve Birikimleri;
Hiçbir ülkenin tecrübesinin tam olarak diğer bir ülkenin rol modeli olamayacağı doğru olmakla beraber tutarlı bir perspektifle her bir tecrübe üzerinden geneli temsil eden ortak bir düşünce konsensüsü, ortak hedefler ve ortak eylem planlarının alt yapıları hazırlanabilir. Bu bağlamda bu oturumda uluslararası ilahiyatların birikim ve tecrübeleri araştırılacak ve örnek modeller üzerinde konuşuldu.

 

 

 

 

 

 İLETİŞİME GEÇ

İLETİŞİM

  • Beyefendiler : +90 539 774 54 51
  • Hanımefendiler : +90 507 346 12 42
  • Topçular Mah. İşbilir Sokak No:1/1
  • platformilabir@gmail.com