icon
 

GENÇLİK VE DİN ÇALIŞTAYI


“İzm”ler çağının atmosferinde büyüyen, aktif ve üretken nesli temsil eden Z kuşağı gençliğini tahlil etmek ve genç kuşağın iletişim ve değer yargılarının boyutlarını değerlendirerek, lise çağındaki gençlerin dinî sorgulama biçimlerinin anlamaktan ziyade reddetme temelli oluşu hakkında farklı illerden ilahiyat öğrencileri arasındaki fikir istişaresini ve bilgi paylaşımı ile sorun tespitli,  çözüm odaklı çalışmalar yapılacaktır.

 

ORGANİZASYON KAPSAMINDA;

 • 4 ilden çok sayıda ilahiyat fakültesinden öğrenciler ve danışman hocalar,
 • Bölgesel ve okul bazlı araştırmalar ,
 • istatiksel çalışmalar,
 • çok sayıda makale,
 • Z gençliğe dair çeşitli faaliyetler
 • ve çözüm önerileri
 • 2017-2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ilahiyat fakültesinde öğrenim gören bir grup öğrencinin 24 lisede çok sayıda öğretmen ve öğrenciye uyguladığı LİSELİLERİN TANRIYA DAİR SORULARI VAR adlı anket çalışmasının verileri,
 • Yeşilay’ın Akademik Dergisi The Turkish Journal on Addictions’ta (Addicta) yer alan araştırmaya göre Türkiye’de 12-18 yaş grubu gençlerin yüzde 3,6’sı internet ve teknoloji bağımlısı olduğu, yüzde 21,8’inin ise bağımlılık sınırında olduğu tespit edildi. Araştırma neticesinde ergenlerin, internet ve teknoloji kullanımı bağımlılığı bakımından önemli bir risk grubunu oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. Yapılan araştırmada internet ve teknoloji kullanımının 12-18 yaş aralığındaki ergenler ve gençler arasında oldukça yoğun olduğu ve kullanımın gittikçe yaygınlaşması ile birlikte olumsuz etkilerin de sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda hayata dair kararların alındığı, değerlerin işlenip karakterin oturduğu dönem olması sebebiyle gençlik dönemi büyük önem taşıması İLAHİYATLAR BİRLİĞİ PLATFORMU’nu harekete geçirmiştir.

 

AMAÇLAR

 • Teknoloji çağının içerisinde büyüyen ve kuşak farkı dolayısı ile tanımlanamayan 11-18 yaş aralığını anlamaya çalışmak
 • Z Gençliğinin mevcut durumunu tahlil ederek olası sonuçları kurgulamak,
 • Dijital imkanların sonucu olan görsel algısının bireylerin düşünce zemininde gerçekleştirdiği değişimi kavramak,
 • Zihin dünyasını algoritma ve otomasyon üzerinden inşa eden genç kuşağın iletişim ve değer yargılarının boyutlarını değerlendirmek,
 • Hayata ihtiyaç merkezli bakan ve internet yaşam stili haline getiren gençlere eğitimin kazandırdıkları ve eksik kalan yönlerini tespit etmek,
 • Yapılacak olan istatistiksel veri çalışması ile gençliğin dağılımına dair net sonuçlar elde etmek,
 • Bölgesel ve okul bazlı araştırmalar neticesinde demografik sonuçlara ulaşılarak Z Gençlikten etkilenme boyutlarının sebepleri ortaya koymak,
 • Faklı illerden seçilecek ilahiyat öğrencileri arasındaki fikir istişaresini ve bilgi paylaşımını sağlamak,
 • Literatürümüze yeni dahil olan Z Gençlik hakkında çalışmalar yaparak bu alana katkı sağlamak,
 • Çalıştay sonucu varılacak olan sonuçlar çerçevesinde gençlerle iletişim noktasında uygulanacak yöntemleri belirlemek,
 • Farklı ilahiyat fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin tanışma ve kaynaşmasını sağlayarak sürdürülebilir ilişkiler kurmak.

 

ÇALIŞTAY YÖNTEMİ VE İÇERİĞİ

Çalıştaya her bir ilden katılmış olan öğrenci gruplarına tespit edilen 5 ana başlık dağıtılmalı ve öğrencilerin bu alanlar üzerine yoğunlaşmaları sağlanmalıdır.

 1. Sosyal ağların ötesi ve berisi
 2. Zihinsel ve ahlaksal dönüşüm
 3. 21.yy bağımlılığı: Dijital hayat
 4. 2000 sonrası gençliğin zihinsel serüveni
 5. Çözüm önerileri

BEKLENEN SONUÇ VE ÇIKTILAR

 • Farklı ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerin bilgi ve birikimlerini aktarmaları sonucu birbirlerinden faydalanmalarına ve sürdürülebilir ilişkiler kurmaları sağlanacaktır.
 • Yapılacak olan çalıştay neticesinde Z Gençlik ile ilgili çeşitli yönler ele alınarak farklı bakış açılarına olanak tanınacaktır.
 • Yazılacak olan makaleler ve sunumlar ile bu alandaki literatüre katkı sağlanacaktır.
 • Elde edilen sonuçlar düzenli hale getirilerek çalıştay kitapçığı hazırlanacak bununla birlikte ulaşılan bilgilerin medya aracılığı ile paylaşılmasına imkan sağlanacaktır.
 • Rapor haline getirilen çalıştay oluşturulacak olan bir heyet ile ilgili kurumlardan randevu alınarak sunulacak ve kendilerine durum ile ilgili bilgiler verilecektir.
 • Bu kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri ve hedef bölgelerdeki İlahiyat Fakülteleri Dekanları vb.
BAŞVURU LİNKİ: https://docs.google.com/forms/d/1M0BKuxjoU0O-YExyj4U5a9JsAZNwPTnPjKcXtaIJvHE/edit?usp=drivesdk

 

İLETİŞİME GEÇ

İLETİŞİM

 • Beyefendiler : +90 539 774 54 51
 • Hanımefendiler : +90 507 346 12 42
 • Topçular Mah. İşbilir Sokak No:1/1
 • platformilabir@gmail.com